Geschiedenis:

 

Tarot, historie en legende

 

De werkelijke, historische oorsprong en herkomst van de Tarot is onbekend. Van een geschiedschrijving in wetenschappelijke zin des woords kan dan ook geen sprake zijn. Pas vanaf de 13de en 14de eeuw duikt het spel op in officiële documenten van diverse Europese landen. De oudst bekende en bewaard gebleven Tarotkaarten zijn van een recenter datum, het 15de eeuwse “Visconti-Sforza” spel.

Omdat de kaarten voor het eerst met de komst van de zigeuners het middeleeuwse Europa bereikten, zijn allerlei herkomsten mogelijk; zigeuners waren - en zijn ook nu nog - vrijwel altijd onderweg en hun “wortels” reiken oost- en zuidwaarts tot aan het Indiase subcontinent en Noord-Afrika. Vandaar dat er theorieën zijn omtrent een oorsprong in India, Egypte, Spanje of Oost-Europa. Weer anderen geloven dat de Tempeliers het spel hebben meegebracht, of zelfs uitgevonden, of dat een groep “wijze mannen” uit een geheim broederschap in Marokko de Tarot het licht deed zien.

De rage die ontstond - namelijk de toekomst voorspellen - maakte dat de Paus “Het Prentenboek van de Duivel” zoals hij de Tarot bestempelde, in de ban deed. Met als gevolg dat de gelovigen elk jaar in de periode van boetedoening na Carnaval hun kaarten verbrandden..............om ze later in het jaar weer aan te schaffen.

 

Ook al weten wij vrijwel niets over de ware oorsprong van dit mysterieuze spel, toch heeft het de mensen vanuit de meest verschillende achtergronden en culturen gefascineerd, bewogen en steeds tot nieuwe inzichten gebracht.

De Tarot is een oud esoterisch, psychologisch, filosofisch systeem dat bestaat uit 78 kaarten met afbeeldingen die betrekking hebben op facetten van het dagelijkse spirituele leven.

De Tarot wordt al lange tijd op diverse manieren gebruikt:

als kaartspel (ook wel “tarock” genoemd)

als orakel of mantisch werktuig (waarzeggen of voorspellen)

Het lezen van de kaarten wordt gebruikt om antwoorden te krijgen op vragen van allerlei gebied. De antwoorden moeten leiden tot meer inzicht in onszelf en in de wereld om ons heen.